• بازدید:
به پاهای این دو نفر توجه کنید متوجه خطای دید می شوید !

مجموعه تصاویر خطای دید - www.SMSFA.org

تصویر زیر یک جسم است یا ۲ جسم؟
مجموعه تصاویر خطای دید - www.SMSFA.org


تصویر زیر موازی است!

مجموعه تصاویر خطای دید - www.SMSFA.org

چرخ دنده های دوار! چـشمـانـتان را به روی تصویر حرکت داده تا چرخ دنده ها به حرکت درآیند !!!

مجموعه تصاویر خطای دید - www.SMSFA.orgدانلود + ادامه مطلب